Educació Primària

Volem educar els nens i nenes en el saber, el saber fer i el saber estar. Treballem per tal que tinguin coneixement del món que ens envolta, disposin d’estratègies per comprendre’l, puguin habitar-lo i, en la mesura de les seves possibilitats, intentin millorar-lo.