Equip

L'equip directiu de Jesuïtes Casp i de l'Escola de Música Casp està format per les persones següents: