Programming Robots

| 05-02-2018
Jesuïtes_Casp
Programming Robots

Mitjançant el mètode que empra Edukative de "construir per a aprendre", els professors Nerea y Gustavo col·laboren per tal que els nostres alumnes aprenguin de manera simultània robòtica educativa, competències i habilitats personals en anglès. Aquestes són algunes de les activitats que s'ofereixen als alumnes de totes les edats.

Using Edukative´s "learn-as-you-go" signature method, teachers Nerea & Gustavo help our pupils progress in the areas of: educational robotics, building social skills and English language. All at the same time in the lesson. These are some of the activities pupils of all ages enjoy in our school.

 

Vídeo Programming Robots 1

Vídeo Programming Robots 2

Vídeo Programming Robots 3

Comparteix