Portes Obertes Educació Infantil i Primària

| 05-02-2018
3/2/18. Jornada de Portes Obertes d‘Infantil (MOPI), Primària Inicial (PIN) i Educació Primària (de 3r a 6è)

Jornada de Portes Obertes d‘Infantil (MOPI), Primària Inicial (PIN) i Educació Primària (de 3r a 6è) amb l’objectiu de facilitar a les famílies tota la informació que els pugui interessar. Hi han assistit 140 famílies. A continuació trobareu un resum dels aspectes més importants de la nostra oferta educativa i un recull de fotografies.

L’etapa Infantil (MOPI) ofereix unes pràctiques educatives on es propicien experiències significatives en les quals els alumnes es fan preguntes, resolen reptes i són conscients del que i com aprenen. Aquestes experiències parteixen de situacions de la vida real, utilitzen el joc com a palanca d’acció, permeten desenvolupar tots els sentits, i el llenguatge oral i escrit són presents en un entorn multilingüe de manera natural.

La Primària Inicial (PIN) dona continuïtat als elements pedagògics i metodològics iniciats al MOPI (E. Infantil) i que promouen la formació integral dels nostres alumnes per a una societat diferent. Volem aconseguir assegurar l’adquisició de competències i subcompetències pròpies de l’etapa; potenciar el desenvolupament de les intel·ligències  múltiples; personalitzar l’aprenentatge; facilitar l’aprenentatge de les llengües (català, castellà, anglès); desenvolupar el pensament matemàtic i científic; conèixer altres llenguatges: artístic, corporal, musical i computacional; desenvolupar l’autonomia i la creativitat de l’alumne; utilitzar eines digitals per a la creació i l’aprenentatge.

A l’Educació Primària (de 3r a 6è) volem educar els nens i les nenes en el saber, el saber fer i el saber estar. La finalitat de l’etapa és proporcionar una educació que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació centrada en l’autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

Creixement humà i espiritual. Les escoles de la xarxa de Jesuïtes Educació posem en pràctica la pedagogia de la interioritat a través de diferents eines.

El MENOF és el Model Educatiu No Formal que, més enllà de l’horari lectiu i de la formació reglada, ajuda i acompanya els alumnes en la construcció del seu projecte vital. Inclou l’Espai d’Acollida, l’Espai Migdia, i les Paraescolars esportives, culturals i de lleure i estiu.

A l’Escola de Música Casp sabem que l’estudi de la música és, a banda d’un fi en si mateix, una eina que contribueix de manera decisiva al desenvolupament afectiu, cognitiu i social de les persones. Per això ensenyem els nostres alumnes a estimar la música i créixer amb ella.