@MountSpinkhill

Our home is the world

El grup de St Joseph Academy, Cleveland, a més d’assistir a les classes lectives de 1r de Batxillerat de Jesuïtes Casp, també ha entrat a les aules de 2n de Batxillerat. Els estudiants han exposat la realitat multicultural dels Estats Units amb les seves presentacions i han treballat en petits grups les aportacions que grans pensadors anglo-americans contemporanis han deixat a la Història, promovent així la competència oral.

@sja1890

| 07-04-2017

Nou projecte de Mobilitat Internacional Casp

El dia 13 de desembre Maria Bilbao, directora de Secundària, i Carme Montoliu, responsable de Mobilitat Internacional, han visitat l’escola Mount Saint Mary, a Spinkhill (Manhester).

L’objectiu de la visita ha estat acordar els termes d’un nou intercanvi en llengua anglesa per als alumnes de Secundària. Aquest projecte es durà a terme al llarg del tercer trimestre, després de la vinguda a Barcelona dels alumnes de Mount Sain Mary del 5 al 9 d’abril.

| 22-12-2016
La notícia parla de: