Les eines digitals una eina educativa

Utilitzem les eines TIC pe estimular l’aprenentatge d'un contingut específic o en un context multidiscilplinari.

 • Integrem curricularment les tecnologies

  Integrar curricularment les tecnologies és "utilitzar les TICs de manera habitual en les aules per a tasques diverses com ara escriure, obtenir informació, experimentar, simular, comunicar-se, aprendre un idioma, dissenyar....tot això de manera natural, invisible.....va més enllà de l'ús instrumental de l'eina i està en el propi nivell de innovació del sistema educatiu

  El propòsit és l'activitat d'ensenyament-aprenentatge, l'acció pedagògica, l'aprendre, i les TIC són una de les eines que ho faciliten i ho vehiculen. Quan les TIC s'utilitzen amb finalitats curriculars es fa per tal de donar suport a una matèria o un contingut curricular, per tal d'estimular el desenvolupament dels estudiants. Quan existeix una verdadera integració curricular de les TIC, aquestes es tornen invisibles, el docent i l'estudiant les fan seves i les utilitzen de forma coherent dins el marc educatiu.

  Per contra, si parlem d'integració de tecnologia al currículum, estem fent més incís en la tecnologia. En aquest cas, es situa la tecnologia en el centre de l'acte d'aprendre, és un enfocament tecno-cèntric d'integració de les TIC. És una mirada centrada en la tecnologia i no en l'aprendre.

  • Disposem de la infraestructura necessària i diversificada que ens permet utilitzar l’eina més adient segons l’edat, els coneixements dels alumnes i el projecte pedagògic que ha dissenyat el professorat.

  • Entorn col·laboratiu on professors i alumnes gaudeixen d’un espai propi  on compartir  els materials de treball que complementen l’aprenentatge a l’aula

 • Aprenentatge entre iguals. Responsabilitats compartides

  Amb el suport del Cap del Projecte TRESOR es dinamitza l’equip d’alumnes experts TIC de l’escola. És un grup d’alumnes de cada classe de la ESO i el Batxillerat que fan de suport del professor i els seus companys en la implementació de l’ús de les TIC a l’aula . Aquesta funció es concreta en les següents tasques:

  • Resolució de problemes tècnics senzills dels alumnes i els professors a la classe.
  • Formació i acompanyament dels companys en l’ús de LaNet i els programes que es fan servir a l’aula.
  • Foment d’ un bon ús de les tecnologies a l’aula.
 • Projectes d’innovació en xarxa
  • Projecte TRESOR

   Tots els alumnes de l'ESO compten amb un ordinador personal i fan servir llibres digitals en gran part de les matèries. Els instruments de treball i aprenentatge tradicionals com són l’agenda, les llibretes, els esquemes en paper es combinen amb calendari, llibretes, mapes conceptuals o murals digitals.

  • PROJECTES D’INNOVACIÓ EN XARXA (PIX)

   L’escola ha creat i ha implantat diferents projectes d’innovació en diferents etapes:

   • Projecte DITS: Desenvolupa la capacitat creadora de l’alumne/a mitjançant tauletes (Ipads) a infantil.
   • Projecte RàdioNet: Els alumnes de primària i secundària escriuen, graven i ho comparteixen amb la comunitat educativa a un lloc web diferents programes de ràdio.
   • Projecte Seguretat a la Xarxa: Els alumnes de la ESO aprenen cooperativament sobre els riscos i sobre l’actitud que han de tenir al fer servir internet i les xarxes socials.