Infermeria

Assessorament mèdic

El centre disposa d’un servei d’infermeria per atendre les possibles incidències que es produeixin durant el dia. Un metge extern assessora l’equip i fa un seguiment i control dels temes mèdics del centre.