Serveis que ofereix el centre

El centre ofereix els serveis següents:

  • Espai acollida

   El nou model d’acollida pretén donar un servei demanat per les famílies, i alhora atendre les necessitats dels nois i noies, possibilitant la tria entre treball i/o lleure en cada moment.

  • Espai migdia Una nova forma de fer. Horitzó 2020

   Menjar i lleure són dues necessitats que en l’Espai Migdia volem satisfer. Amb l’objectiu de satisfer-les un nou model de fer està prenent forma. Nous espais, noves formes de viure el lleure lliure i, com sempre, un interès constant per millorar el servei de menjador pels nostres alumnes.

  • Espai cafeteria

   Un espai per prendre un entrepà, suc, cafè… per esmorzar, gestionat per l’empresa ROCA, obert als educadors, alumnes i a les famílies del centre, de dilluns a dissabte, al llarg del matí.

  • Servei orientació psicopedagògica

   El Departament d’Orientació Psicopedagògica col·labora amb la direcció, els tutors i professors de totes les etapes educatives del centre per donar suport en l’acompanyament individual i personalitzat de l’alumnat, així com planificar les respostes educatives adients en situacions de  dificultats personals, emocionals i/o acadèmiques.

   Treballem conjuntament amb els equips d’homòlegs de les escoles Jesuïtes Educació en el desplegament del  model i la planificació de l’orientació psicopedagògica.

  • Tic a l'escola. Les eines digitals una eina educativa

   Utilitzem les eines TIC per estimular l’aprenentatge d'un contingut específic o en un context multidiscilplinari.

  • Intranet de l'escola (NET)

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.

  • Servei infermeria

   El centre disposa de dues persones titulades per atendre les possibles incidències que es produeixen durant el dia. Aquest servei compte amb l’assessorament d’un metge extern.