Un estil de ser i de fer per aprendre

Es treballa per proporcionar als infants una educació que els permeti assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació centrada en l’autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu.

  • Com treballem
   • Volem que el nen sigui el protagonista actiu del seu aprenentatge

    Elaborem plegats recursos, estratègies i procediments per aprendre a pensar, per aprendre a expressar-se i per aprendre a aprendre.

   • Promovem l’autonomia i la responsabilitat personal

    Afavorim les activitats entre iguals amb el treball en grup cooperatiu i facilitem l’aprenentatge i promovem habilitats socials.

   • Acompanyem els nens a partir dels seus coneixements previs, les seves capacitats i les seves aptituds

    A partir de la pròpia experiència, i emprant els recursos més adients, mirem d’ampliar progressivament les estratègies i els coneixements de manera engrescadora.

  • Manipulem, experimentem i observem

   A l’etapa de Primària hem optat per una metodologia variada en què combinem el treball per projectes, els  racons i els debats amb el treball individual.

   A partir dels interessos dels nens, volem afavorir la màxima participació, implicació i consciència d’aprenentatge, tot utilitzant eines TIC.

   Treball per projectes

   El treball per projectes és una manera de treballar per descobriment guiat mitjançant l’aprenentatge cooperatiu.

   Cada projecte consisteix en un seguit de tasques de diferents tipus en què s’alternen estratègies i competències que cal assolir a partir d’una proposta engrescadora.

  • Acció tutorial

   Iniciem el dia amb una estona de reflexió, pregària o debat de temes d’àmbit personal, social i cristià. Setmanalment dediquem una estona a la tutoria grupal, amb activitats en petit grup i assemblees. Atenem els nens individualment o en petit grup de manera sistemàtica.

   Potenciem la relació entre família i escola mitjançant un contacte permanent.

   El dia es tanca amb dinàmiques en què hi són presents el treball de la interioritat i petites rutines per treballar l’autonomia i l’organització personal.