Un estil de ser i de fer

  • El programa HORT

   És un projecte en xarxa en el que, a partir de l’experimentació, els nens i nenes segueixen el procés de plantar, observar i formular hipòtesis mitjançant el treball cooperatiu. Els equips segueixen instruccions, coneixen els estris i el vocabulari de l’hort urbà, mesuren i dibuixen l’evolució de les fruites i hortalises. Finalment esdevenen experts i comparteixen amb els companys els coneixements i destreses adquirits.

  • El programa ON AIR

   Es porta a terme al cicle superior de primària i  permet el treball de l’expressió oral i ecrita principalment en llengua anglesa. Els alumnes coneixen els mitjans tècnics i a partir d’entrevistes, presentacions, notícies i anuncis, incrementen el seu vocabulari i destresa en llengua oral.

  • El programa AICLE

   Aprenentatge en llengua anglesa d’una matèria que habitualment es fa en llengua materna. Aquesta àrea incrementa l’estona d’exposició i comunicació en llengua anglesa.

   Cicle inicial: Sing wih me

   Cicle mitjà: Science i Road Education

   Cicle superior: Music, Maths, Science i On Air

  • Projecte Fem Salut

   A partir de propostes fetes per les comissions de pares/mares, mestres, personal d’infermeria i alumnes es proposen campanyes i activitats destinades a la cura del cos i la ment.

  • Projecte Casp +Sostenible

   És una proposta transversal que engresca des de ben petits als alumnes en la lluita per la preservació del medi ambient mitjançant activitats i trobades que pretenen apel·lar a la consciència ecològica de tots els ciutadans.