Programa i projectes

  • Projecte TRESOR

   Dins del projecte tecno-pedagògic de Jesuïtes Educació, treballem especialment la competència digital per tal d’impulsar la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest projecte que incorpora l’ús pedagògic de les eines digitals a les aules i que impulsa l’aprenentatge amb el suport dels ordinadors personals l’anomenem TRESOR (TREball Suport amb ORdinadors).

  • Programa d’acció social

   Ens proposem anar cap a una societat més justa, solidària i fraternal. A l’hora actual no disposem de mecanismes prou potents d’anàlisi i d’actuació enfront de les tràgiques realitats de la guerra, la fam, la marginació, la po- bresa o l’atur. No obstant això, veiem en quina direcció cal caminar.

   Sentim i volem comunicar l’esperança que és possible treballar eficaçment
   i honesta envers un projecte social caracteritzat per una societat oberta, en pau i en harmonia amb el medi ambient.

   Volem ser clars en la defensa d’una societat sense discriminacions per raons econòmiques, de raça, sexe, religió, ideologia i amb ple respecte a les minories, que veu en l’evolució cap a una societat multiètnica  i pluricultural, més una riquesa que no pas un perill.

   Pensem que cal i es pot renunciar a la violència com a mètode de resolu- ció de conflictes polítics o socials. La nostra formació ha de tendir a negar qualsevol legitimitat a la guerra o als seus preparatius.

  • Programa de competència social

   Dins de les competències personals en aquest programa fem èmfasi a la competència interpersonal i intrapersonal, per tal que els alumnes millorin les seves relacions (entre ells, amb la família, amb altres persones...) i puguin fer prevenció de possibles futurs problemes.

   Una part d’aquest programa es centra en ensenyar a pensar, en el desenvolupament d’habilitats cognitives. Per relacionar-se bé són necessàries capacitats i aquestes capacitats tothom les té, com a mínim en el seu estat embrionari; per tant hi ha possibilitat d’ensenyar als alumnes a desenvolupar-les. Mitjançant dinàmiques participatives volem que els alumnes siguin capaços de resoldre els seus problemes d’una manera assertiva, és a dir, sense inhibicions ni agressivitat.

   Es treballaran els següents continguts:

   1. Habilitats cognitives. Els cinc pensaments indispensables per a la relació interpersonal: pensament causal, alternatiu, conseqüencial, de perspectiva, i de mitjans fins.
   2. Raonament moral i valors. L’empatia, el diàleg, la negociació, la participació. Dilemes morals.
  • Campanyes solidàries

   En tots els cursos de l’etapa estem adherits a diferents campanyes solidàries. En línies generals podem destacar la col·laboració amb entitats com Arrels, l’Operació Quilo

  • Voluntariat

   Dins de l’àmbit de la formació humana i social incorporem el valor de la gratuïtat, i per això, donem l’oportunitat als alumnes de viure petites experiències als alumnes de tercer i quart de secundària obligatòria, oferint el seu temps de forma desinteresada.

   Aquestes activitats es fan en col·laboració amb Casals d’avis, el Casal Loiola,  Jesuïtes Poble Sec, Col·legi la Concepció (Badalona), acompanyament acadèmic, a nouvinguts i a educació física, d’alumnes d’Infantil i Primària de Casp, acompanyament acadèmic i en activitats de lleure Casal dels Infants, tallers Blancs (acompanyament a persones amb paràlisi cerebral o Síndrome de Down) i Hospitalitat de Lourdes.

   S’ofereix als alumnes de quart d’ESO, dins de la matèria ètico-cívica, la possibilitat de participar en un espai de formació bàsica durant el curs, on es treballen els valors, els marcs d’actuació del voluntari, les responsabilitats del monitor i la resolució de conflictes.

  • Interioritat

   L’objectiu és unificar les diferents dimensions de la persona -física, emocional, intel·lectual, psicològica i espiritual, i la construcció  d’un Tot amb els altres, amb la natura amb el Transcendent

   Incorporem un temps breu de silenci, contemplació, lectura, música, etc. Integrem el projecte dins el temps ordinari, però també en moments extraordinaris com son les convivències, els recessos, el moment de pregària, de tutoria.

  • Pastoral. Fem Opcions Cristianes (FOC)

   L’objectiu és crear un àmbit de reflexió i de treball per ajudar al creixement de la Fe, tant personalment com en grup.

   És una activitat voluntària de catequesi, que treballa en grups reduïts d’alumnes, animats per un equip de professors i catequistes, on creiem que val la pena fer opció clara i seriosa per Jesús i tot el que això comporta.