Serveis que ofereix el centre

El centre ofereix els serveis següents:

  • Espai migdia. Una nova forma de fer. Horitzó 2020

   Menjar i lleure són dues necessitats que en l’Espai Migdia volem satisfer. Amb l’objectiu de satisfer-les un nou model de fer està prenent forma. Nous espais, noves formes de viure el lleure lliure i, com sempre, un interès constant per millorar el servei de menjador pels nostres alumnes.

  • Espai cafeteria

   Un espai per prendre un entrepà, suc, cafè… per esmorzar, gestionat per l’empresa ROCA, obert als educadors, alumnes i a les famílies del centre, de dilluns a dissabte, al llarg del matí.

  • Mobilitat internacional

   Let’s broaden our minds!
   Des de fa més de vint anys duem a terme un Programa d’Intercanvi cultural amb escoles de la Companyia de Jesús als Estats Units i al Canadà.
   Als alumnes que cursen francès a quart de secundària obligatòria s’ofereix un Programa lingüístic amb una escola de França.

   The Ignatian Way
   S’oferirà per primera vegada als estudiants de secundària la possibilitat de fer el camí de Sant Ignasi amb una escola d’Arizona.

   International Education
   Els alumnes que han cursat aquesta matèria a quart de secundària obligatòria realitzaran per segon any consecutiu l’intercanvi amb una escola d’Alemanya.

  • Servei orientació psicopedagògica

   El Departament d’Orientació Psicopedagògica col·labora amb la direcció, els tutors i professors de totes les etapes educatives del centre per donar suport en l’acompanyament individual i personalitzat de l’alumnat, així com planificar les respostes educatives adients en situacions de  dificultats personals, emocionals i/o acadèmiques.

   Treballem conjuntament amb els equips d’homòlegs de les escoles Jesuïtes Educació en el desplegament del  model i la planificació de l’orientació psicopedagògica.

  • Tic a l'escola. Les eines digitals una eina educativa

   Utilitzem les eines TIC per estimular l’aprenentatge d'un contingut específic o en un context multidiscilplinari.

  • Intranet de l'escola (NET)

   LaNET serveix com a eina comunicativa i d’aprenentatge entre alumnes, professors i pares de l’escola.

  • Servei infermeria

   El centre disposa de dues persones titulades per atendre les possibles incidències que es produeixen durant el dia. Aquest servei compte amb l’assessorament d’un metge extern.