Oferta educativa

 • El projecte educatiu del centre

  Ajudem als nostres alumnes a desenvolupar al màxim les seves capacitats i adquirir uns valors que els portin a viure una vida plena i solidària mitjançant el procés d’aprenentatge.

  Saber més
 • Infantil

  La finalitat de l’etapa d’Educació Infantil és facilitar l'adquisició d’eines d'aprenentatge

  Saber més
 • Primària

  Volem educar els nens i nenes en el saber, el saber fer i el saber estar. Treballem per tal que tinguin coneixement del món que ens envolta, disposin d’estratègies per comprendre’l, puguin habitar-lo i intentin millorar-lo.

  Saber més
 • ESO

  Treballem per assegurar un desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències relatives a l’expressió i comprensió oral i escrita, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, i a la comprensió dels elements bàsics del món.

  Saber més
 • Batxillerat

  El Batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.

  Saber més
 • Escola de Música

  Des d'un enfocament alhora rigorós i lúdic, a l'Escola de Música ajudem a aprendre a estimar la música. L’oferta educativa de l’Escola de Música Casp s’adreça a tot aquell que –des dels 3 anys fins a l’edat adulta– vulgui endinsar-se en el món de la música.

  Saber més