Contra les relacions abusives #StopBullying

Som conscients de la importància de fer front al canvi social del present i a un món en transformació en el que tenim l’obligació i el deure de protegir als infants i adolescents

| 14-06-2017
Jesuïtes_Educació
Contra les relacions abusives #StopBullying

A la xarxa d'escoles de Jesuïtes Educació proposem accions directes, valentes i necessàries per prevenir, en la mesura del possible, qualsevol tipus d’assetjament i garantir les eines de gestió necessàries en cas de no poder evitar-ho.

Els últims anys ens hem dotat de diferents eines per prevenir l’assetjament i gestionar-lo amb protocols preventius i d’actuació, i la formació que any rere any organitzem amb la col·laboració de la Fundació Vicki Bernadet. Tot i així, hem de seguir creant consciència de tolerància zero i per fer-ho ens focalitzem amb:

Famílies: Quan la família i l’entorn dels menors no tenen estratègies per identificar i afrontar una situació abusiva, el menor queda en una major situació de vulnerabilitat. Cal destacar la presència de suport familiar, que els infants i adolescents siguin escoltats i creguts per aconseguir que siguin autònoms i ben preparats.

Escola: En el marc de treball de les escoles de Jesuïtes Educació de formar persones integrals per a una societat diferent, considerem necessari dissenyar i implementar programes preventius de forma integrada mitjançant metodologia participativa. Alhora, facilitar eines als infants i adolescents per tal que coneguin els seus drets, que puguin posar límits a situacions en les quals no es respecta el seu cos, que siguin conscients que aquestes situacions són abusives i que sempre s’han de comunicar a un adult, ajudant i buscant el trencament del silenci que afavoreixi la continuïtat de l’abús.

Per crear aquesta consciència, desenvolupem una bateria de xerrades meticulosament estudiades, adaptades i organitzadesEn primer lloc, formant/informat a les famílies i als educadors i en segon, als alumnes.

            Xerrada: “No es pot prevenir allò que no coneixem

A les famílies: Es gestiona amb les AMPA una xerrada formativa, explicant què ensenyem als alumnes, quines són les situacions crítiques i es dóna a conèixer la trajectòria mitjançant el Protocol Preventiu i d'Actuació o les noves eines que puguin sorgir.

Als educadors de JE: Tots els educadors han de fer formació, així com preveure respostes adequades per part de responsables i tutors de referència a situacions de risc que es puguin verbalitzar.

Tallers pedagògics en diferents etapes educatives

Creació de tallers per als alumnes, impartits per experts, i amb la finalitat de fer-los coneixedors dels límits en les relacions. Aquestes sessions, seguint la metodologia MENA, han d’anar lligades als projectes més adients per treballar la prevenció en aquest àmbit.

3r Primària: Activitat de conta contes Les cortines d’aire”, un conte per prevenir.

6è Primària: Activitat Acabem la història?”, teatre social on dos actors (actor i psicòloga) representen situacions d’abús i on es demana la col·laboració dels alumnes per acabar la història.

2n ESO: Activitat “Parlant prevenim l’abús”, visualització de fragments de documentals i pel·lícules per treballar temes que permetin la discussió i el debat reflexiu.

SOSTENIBILITAT I SEGUIMENT DEL PROJECTE:

Parlem d’un àmbit on no es pot treure el peu de l’accelerador, un de cada cinc infants a Europa són víctimes de diferents tipus d’assetjament. Tenim una tasca molt gratificant evitant/minimitzant que passi al futur. Igualment, aquest projecte s’anirà adaptant als canvis organitzacionals, demandes dels centres i derivats de l’avaluació del mateix. Desenvolupem un canvi continu a mesura que els alumnes creixen, perquè la família, els educadors i tota la comunitat vetllin pel seu benestar i la seva conscienciació amb el límits relacionals.

Comparteix
La notícia parla de: