Un estil de ser i de fer

Som un centre educatiu fundat l’any 1881 per la Companyia de Jesús.

Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús és una escola catalana, que promou els valors de l’Evangeli, que té una opció prioritària per la formació en les seves dimensions intel·lectual, personal, social i religiosa, que es potencien mútuament. Entenem que l’educació no és purament una transmissió asèptica dels coneixements, sinó una tasca per afavorir que cada persona esdevingui ella mateixa, s’obri socialment als altres i al sentit de la vida.

Som un centre concertat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria i un centre privat de batxillerat.

  • Una excel·lent opció educativa per ser i fer
   • Perquè ensenyem a ser i a fer de forma autònoma, en un món complex i canviant.
   • Perquè fomentem valors i criteris ètics per al creixement integral de la persona, oberts al transcendent (recessos i convivències, acompanyament individual i grupal...)
   • Perquè ajudem a formar persones conscients i competents, amb actituds compassives i compromeses socialment (voluntariat dins i fora de l’escola, campanyes solidàries, compromís per la sostenibilitat...)
   • Perquè creiem en un ensenyament proper, rigorós, exigent, personalitzat i de qualitat.
   • Perquè cada alumne/a desenvolupa les seves capacitats i aptituds que li permeten créixer en el ser i el fer amb un estil propi (dimensió afectiva i social, hàbits saludables…)